Reglament

Aquest és el reglament pel qual es regeix el campionat Catalonia Kids Cup. Les diferents curses que componen aquest campionat tenen el seu reglament particular.

DEFINICIÓ

La Catalonia Kids Cup és un campionat pensat exclusivament per nens i nenes de 6 a 16 anys. A excepció de Mini-benjamins està prohibit que els pares acompanyin els seus fills durant la cursa.

Amb un reglament en comú i unes distàncies pactades pels organitzadors, la Catalonia Kids Cup permetrà que els més petits puguin gaudir i aprendre dels valors més autèntics del Trail Running. Compartir l’esport amb la família és la base per a gaudir de les passions, i en aquest cas podrem compartir la passió dels grans amb els més petits de la casa.

Esforç, constància, diversió, família, esport… tot això i més ho podrem viure a cada cursa de la Catalonia Kids Cup!

REGLAMENT

Per als participants de la Catalonia Kids Cup, l’organització estableix les següents normes per a participar:

 1. Les inscripcions es faran de manera centralitzada a la web de la Catalonia Kids Cup. Cada cursa tindrà un preu tancat de 13€ pel federats, 15€ pel no federats en muntanya. Les inscripcions es tancaran a les 12 hores del Dimecres previ al cap de setmana de la prova. No s’admetran inscripcions fora de plaç, ni in-situ el mateix dia de la cursa.
 2. El campionat consta de 8 proves i caldrà la participació en un mínim de 4 per classificar-se i rebre el reconeixement final.
 3. Els guanyadors sortiran de la suma dels 4 millors resultats
 4. En cas d’empat la posició anirà determinada per la millor puntuació obtinguda en la darrera prova realitzada conjuntament.
 5. Els nens classificats tindran un reconeixement independentment de la seva classificació.

Cada organització es farà responsable de correcte funcionament de la cursa.

CATEGORIES

kids-2017-01kids-2017-02kids-2017-03kids-2017-05kids-2017-04kids-2017-06

 • MINI BENJAMÍ (2013-2014). 1km
 • PREBENJAMÍ (2011-2012). 2km
 • BENJAMÍ (2009-2010). 3km
 • ALEVÍ (2007-2008). 4km
 • INFANTIL (2005-2006). 5km
 • CADET (2003-2004). 6km

TEMPS DE CURSA

 • MINI BENJAMÍ min 5’ – màx 9’
 • PREBENJAMÍ min 13’ – màx 21’
 • BENJAMÍ min 17’- màx 28’
 • ALEVÍ min 23’ – màx 47’
 • INFANTIL min. 23’ – màx 51’
 • CADET 37’ – màx. 60’

MAPA I ROAD BOOK

A la web de cada organització es publicaran els tracks del recorregut. Més del 80% del recorregut transcorre per senders i pistes clarament senyalitzades per l’organització.

SEGURETAT

Durant el traçat hi haurà voluntariat situat per el bon transcurs de la prova. L’organització situarà en determinats punts del recorregut personal especialitzat encarregat de vetllar per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les indicacions del personal en el cas que així es comuniqui. En cas d’abandonament cal comunicar-ho el més aviat possible al personal de l’organització.

INFORMACIÓ GENERAL

 • L’organització no es fa responsable dels danys de qualsevol mena derivats o ocasionats per la negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per l’organització.
 • L’organització es reserva el dret de modificar les bases de la cursa, o suspendre o modificar aquestes, davant una eventualitat o causa de força major (condicions climatològiques adverses).
 • Els participants tenen l’obligació de seguir les instruccions que els siguin donades per l’organització.
 • En inscriure’s, tot participant accepta sense reserves el present reglament, l’ètica de la carrera i la normativa annexa.
 • El dorsal s’ha de portar ben visible a la part davantera, sense retallar o modificar.
 • El dorsal és personal i intransferible, i es l’acreditació per accedir a qualsevol prestació o servei de la prova.
 • Està totalment prohibit que els nens siguin acompanyats durant el recorregut per a pares o altres persones alienes a l’organització de la prova, tot i que sí que es permet fer un seguiment del menor.
 • Els responsables dels controls en acord amb el director de la prova tenen la potestat per retirar el participant que creguin que no es troba en condicions òptimes per a continuar la prova.

INFRACCIONS I DESCALIFICACIONS

Existiran tres tipus d’infraccions: lleus, greus i molt greus.

L’aplicació de qualsevol infracció o desqualificació anirà dictaminada pel judici del Comitè Esportiu, segons:

 • Infraccions lleus. Es penalitzaran en 2 minuts
 1. Anticipar-se al senyal de sortida.
 2. No dur el dorsal en lloc visible
 3. Modificar la forma o composició del dorsal.
 4. No fer cas als advertiments de l’organització.
 • Infraccions greus. Es penalitzaran en 5 minuts
 1. Córrer acompanyat d’un adult (hi hagi o no contacte) *
 2. Tallar o escurçar el recorregut sortint de l’itinerari marcat.
 3. Rebre ajuda externa o avituallament fora dels especialment indicats (si hi haguessin)
 4. * Queda exclosa la categoria Min-Benjamí els quals si que podran córrer acompanyats d’un major d’edat sempre i quan no hi hagi contacte entre ells.
 • Infraccions molt greus. Es penalitzaran amb la desqualificació
 1. No fer cas de les indicacions dels organitzadors
 2. Llençar qualsevol tipus de deixalla fora dels llocs designats.
 3. Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut.
 4. No guardar cap respecte a les més essencials normes esportives de compayerisme o de respecte a la natura.
 5. Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització o participants de la prova.
 6. Finalitzar la prova més tard del temps fixat per l’organització.
 7. Perdre el dorsal o el xip de cronometratge.
 8. Alterar la senyalització del recorregut.
 9. No auxiliar a un corredor accidentat.

DRETS D’IMATGE

L’organització es reserva els drets exclusius de les imatges, de prendre i recopilar fotografies, vídeo i informació de les proves, en què tots els participants estan implicats, així com d’utilitzar tot aquest material per a anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic o de promoció de l’esdeveniment. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar prèviament amb el consentiment de l’organització.

L’organització es reserva el dret d’eliminar o suprimir la fotografia del dorsal del participant que no respecti la normativa establerta a la plataforma online on es prohibeix incorporar fotografies pornogràfiques o que afectin a la salut pública. En el cas que es detectin infraccions d’aquest estil, l’organització tindrà la potestat de no deixar participar al corredor/a.